Pagina voor blinden en slechtzienden

Informatie voor blinde en slechtziende bezoekers

Het portaal van de sociale zekerheid heeft geen Anysurfer-label, maar we doen ons best om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Aarzel niet om uw bemerkingen in verband met de toegankelijkheid van de site op te sturen naar portail@smals.be.

Dit overzicht helpt u om gemakkelijker uw weg te vinden op onze pagina’s.

Onderdelen van het portaal

Het portaal heeft vijf onderdelen:

 • Burger: vermeldt de rechten en plichten van alle burgers in elk domein van de sociale zekerheid. Biedt toegang tot alle onlinediensten voor burgers.
 • Onderneming: bevat alle praktische en technische informatie over aangiften specifiek voor werkgevers, zelfstandigen en gemandateerden. Biedt toegang tot alle onlinediensten voor ondernemingen.
 • Ambtenaren en andere professionelen: biedt toegang tot alle onlinediensten voor gemachtigde actoren en ambtenaren van openbare of meewerkende instellingen van de sociale zekerheid.
 • International: bundelt vier kleinere sites – voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in België willen werken, voor burgers die in België willen komen wonen, voor burgers die België willen verlaten, en voor expats (overzeese sociale zekerheid).

Menu’s en knoppen

Op elke pagina van het portaal vindt u de volgende elementen in het menu:

 • Keuze van onderdeel van het portaal: Burger, Onderneming, Ambtenaren, International
 • Taalkeuze
 • Over de Sociale Zekerheid: achtergrondinformatie
 • Link naar de website belgium.be

In de onderdelen Burger en Onderneming vindt u bovendien:

 • Contact: contactformulier en gegevens van het contactcenter
 • Help: het helpcentrum van de onderdelen Burger en Onderneming
 • Zoekmotor
 • Zich aanmelden: toegang tot de beveiligde onlinediensten
 • eBox: de digitale brievenbus voor burger of onderneming
 • Kalender: de technische interventies en, voor ondernemingen, vervaldagen voor betalingen en aangiften
 • Registreren op het portaal

Daarnaast bevatten sommige pagina’s specifieke links:

 • Alle pagina’s Onderneming bevatten een link naar de Techlib en de rubriek Eerste keer hier.
 • Alle thematische pagina’s Burger bevatten een link naar de A-Z index van onderwerpen.

Documenten

Formulieren, handleidingen en andere documenten bestaan alleen in pdf-formaat.

Onlinediensten

Op een paar uitzonderingen na zijn de onlinediensten beveiligd. Om ze te gebruiken hebt u een elektronische identiteitskaart, een eenmalige code (smartphone) of een token nodig. De meeste onlinediensten zijn niet aangepast voor blinden of slechtzienden.

Links

Alle externe links, en de links die leiden naar glossaria, technische documentatie en onlinediensten, worden in een nieuw venster geopend.