Studienamiddag: Sociale Bescherming en de Evolutie van de Levensverwachting

20 november 2019 - In het kader van 75 jaar sociale zekerheid organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid op 9 december 2019 een derde toekomstgericht debat. Het thema is deze keer 'Sociale Bescherming en de Evolutie van de Levensverwachting'.

Meer informatie en inschrijving op de website van de FOD